รมว.ไอซีที ชี้แจงมาตรการปิดกั้นเว็บหมิ่น

5 01 2009

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผย ว่า สำหรับมาตรการแรกที่จะดำเนินการหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ คือ การปิดกั้นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อความหรือภาพที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไปแล้วกว่า 2,300 เว็บ และได้เตรียมการขออำนาจศาลให้มีการพิจารณาเพื่อระงับการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บเพิ่มอีก 400 เว็บ รวมทั้งจะมีการดำเนินการแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อเพิ่มอำนาจในการดำเนินการให้กับกระทรวงไอซีที โดยจะต้องรอหลังเปิดสภาฯ ก่อน พร้อมกันนี้กระทรวงฯ ยังจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการขั้นรุนแรงกับผู้กระทำความผิด โดยอาจกำหนดบทลงโทษที่หนักขึ้นให้มีทั้งการปรับและการจำคุก นอกจากนี้ยังจะดำเนินการกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ที่เผยแพร่เกมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสม และการพนันข้ามชาติอีกด้วย

“และสิ่งสำคัญที่จะต้องทำอีกประการ คือ การสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนับตั้งแต่เยาวชนว่า สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่บังควร เนื่องจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนั้นมีจำนวนมากการปิดกั้นอย่างเดียวอาจทำได้ ไม่หมด จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ” ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าว
ด้านนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น โดยใช้งบประมาณปี 2552 จำนวน 45 ล้าน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และจัดจ้างเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ในลักษณะ WAR ROOM โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจ อัยการสูงสุด เป็นต้น เพื่อติดตามเฝ้าระวังภัยดังกล่าวอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
ส่วนการมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนั้น ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ เปิดเผยว่า จะต้องหารือกับหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเพื่อศึกษารายละเอียดงานก่อน จึงจะกำหนดนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ไปปฏิบัติ รวมทั้งจะมีการผลักดันนโยบายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและราย ได้ของหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจด้วย ขณะเดียวกันในเรื่องของกฎหมายต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงฯ ทั้งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552-2556 ซึ่งถูกตีกลับจากสภาฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีนั้น ก็จะศึกษารายละเอียดก่อนว่าจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนจะนำเรื่องเข้าสภาฯ ใหม่อีกครั้ง

Advertisements

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: